ក្រុមហ៊ុនហ៊ីយ៉ាន់ដាយ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះការគាំទ្ររបស់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនា ហើយទិញរថយន្តហ៊ីយ៉ាន់ដាយ ជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗក្នុងកំឡុងពេលតាំងបង្ហាញរថយន្តពីថ្ងៃទី 22 ដល់ 24 ខែមីនា នេះនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លសែនសុខ។ សូមជូនពរអតិថិជនទាំងអស់ ជួបតែសេចក្ដីសុខ សុភមង្គល និងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច ការងារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ 097 755 8133

We, Hyundai really appreciate all customers who visited and bought Hyundai car during our roadshow at Aeon Mall Sen Sok City from 22nd – 24th March. Thank you very much for your support Hyundai brand and wish you all the best!
For more information please call us 097 755 8133

Leave a Reply

Your email address will not be published.