ចូលរួមជាមួយយើង សម្រាប់ការតាំងបង្ហាញ​រថយន្ត​ដ៏ពិសេស​នៅ​ចុងសប្តាហ៍ក្រោយ​នេះ… ជាមួយឱកាស​ឈ្នះ​រង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនពី​ក្រុម​ហ៊ុនយើងខ្ញុំ។
ក្រុម​ហ៊ុន​ហ៊ីយ៉ាន់​ដាយ​ផ្តល់ជូន​នូវឱកាសការ​ឈ្នះរង្វាន់​រាត្រី​ទឹក​ឃ្មុំដ៏អស្ចារ្យ​បំផុត​​សម្រាប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ផ្អែម​ល្ហែម​របស់លោកអ្នក!
097 755 8133

Join us for a very special Show at Aeon next weekend… With a chance to win a very unique prize for all the lovers of the Kingdom.

Hyundai offers you a chance to win the best Honeymoon of your life!
097 755 8133

Leave a Reply

Your email address will not be published.