យើងមានមោទភាពណាស់ដែលបានរៀបចំកម្មវិធី​ Private Night ដំបូងសម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះនៅ​ឯសណ្ឋាគារ​ Rosewood ជាមួយ​នឹងម្ហូប​ដ៏ពិសេស រួមជាមួយនឹងទស្សនីយភាពទីក្រុងភ្នំពេញ​នាពេលរាត្រីដ៏ស្រស់ស្អាត។
សូមថ្លែងអំណារគុណចំពោះ​ភ្ញៀវ​វីអាយភី ដែលបានចំណាយពេលវេលា​ដ៏មានតម្លៃ​ចូលរួមក្នុង​កម្មវិធី​របស់​យើង!
#hyundaivip #hyundaiclassy

We are very proud to make our first Private Night event of the year at rosewood hotel with some amazing food and view ! Thanks to all our Hyundai VIPs to come and spend their evening with us!

#hyundaivip #hyundaiclassy

Leave a Reply

Your email address will not be published.