យើងបានមានពេល​វេលា​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ​នៅ​ផ្សារទំនើប​អ៊ីអន​ម៉ល​សែន​សុខ សម្រាប់អបអរសាទរពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ជាមួយនឹង​ការសម្តែង​ក្បាច់រាំ​ដ៏​អស្ចារ្យ ក៏ដូចជា​ការ​អញ្ជើញ​ចូលរួមពីសំណាក់អតិថិជនដ៏មានតម្លៃ​របស់យើងផងដែរ។
ប្រសិនបើលោកអ្នក​ខកខានមិនបានអញ្ជើញ​ចូលរួម សូម​កុំបារម្ភ អញ្ញើញមកកាន់​ការិយាល័យ​តាំងបង្ហាញ​រថយន្ត​យើងដែលបើកដំណើរ​ការ​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ស្ថិតនៅលើមហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស ជិតសណ្ឋាគារ​ភ្នំពេញ។

We had an amazing moment at the Aeon Sen Sok for the Chinese New Year with awesome performances and as always the best customers in town!

If you missed us and our product this time, worry not, our showroom is always open on Monivong Blvd, next to Phnom Penh hotel do not hesitate to drop by !

Leave a Reply

Your email address will not be published.