សូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញ​មកទស្សនា​ការតាំងបង្ហាញ​រថយន្តហ៊ីយ៉ាន់​ដាយ​នៅ​ផ្សារទំនើប​អ៊ីអន​សែន​សុខ ហើយក៏សូមអរគុណដល់​អតិថិជនដែលបានបើកបរ​សាកល្បង​រថយន្ត​ Konaផងដែរ។ យើងសង្ឃឹមថា​លោក​អ្នក​នឹងពេញចិត្តការបើកបរ​សាកល្បង​នេះ។

Thanks to all of you who came to see us at Aeon Mall Sen Sok, and an extra thanks to everyone who tried the All New Kona, we hope you enjoyed your ride!

Leave a Reply

Your email address will not be published.