យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ដែលបានចូលរួម និងបានធ្វើឱ្យកម្មវិធីនេះកាន់តែអធិកអធមឡើង។  🌟

កុំភ្លេចណា! តាមដានបណ្តាញសង្គមរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសៗរបស់ HYUNDAI ដែលអាចនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ! 🤩

 

 

Here are some amazing photos from our Tucson Night Event! 🚙🎦

We want to thank all of you that made this event possible and your continuous support. 🌟

Stay in touch for more Hyundai events coming soon! 🤩

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.