នេះគឺជារូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតពីព្រឹត្តិការណ៍ Tucson Night របស់យើង!

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ដែលបានចូលរួម និងបានធ្វើឱ្យកម្មវិធីនេះកាន់តែអធិកអធមឡើង។  🌟 កុំភ្លេចណា! តាមដានបណ្តាញសង្គមរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសៗរបស់ HYUNDAI ដែលអាចនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ! 🤩     Here are some amazing photos […]