ទីបំផុតការរង់ចាំត្រូវបានបញ្ចប់!  ដៃគូក្នុងការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងដ៏ទំនើប the ALL-NEW TUCSON ត្រូវបានសម្ភោធជាផ្លូវការយ៉ាងជោគជ័យនៅ Showroom ព្រះមុនីវង្ស នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ មិថុនា! គ្រប់ចំណុចទាំងអស់របស់ the all-new Tucson សុទ្ធសឹងតែជាចំណុចលេចធ្លោបំផុត។  លទ្ធភាពគ្មានដែនកំណត់រង់ចាំអ្នកជាមួយនឹងម៉ូដែលថ្មីនេះ! ស្វែងយល់ និងទទួលបានបទពិសោធន៍នៃរថយន្ត SUV FULL OF LIFE របស់ Hyundai TUCSON នៅ Hyundai Showroom ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត

Phnom Penh, June 17, 2021. The wait is finally over! The perfect sidekick to outdoor and modern adventure the ALL-NEW TUCSON was launched at Monivong Showroom. On every aspect, the all-new Hyundai Tucson comes out ahead of its competition. Unlimited possibilities await with this model! Discover and experience the SUV FULL OF LIFE by Hyundai, the TUCSON!

Leave a Reply

Your email address will not be published.