ក្រុមហ៊ុនហ៊ីយ៉ាន់ដាយកម្ពុជា មានក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការនាំយករថយន្ត Kona ទើបមកដល់ថ្មីមកតាំងបង្ហាញជូនលោកអ្នក និងការចូលរួម ច្រៀង និងក្បាច់រាំដ៏អស្ចារ្យពីសំណាក់ ក្រុម 1Top និងក្រុម 4NIX នៅឯផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លសែនសុខ។
ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានចូលរួម កុំបារម្ភ! ផ្ញើសារមកប្រអប់សារ ឬ អញ្ជើញមកកាន់អគារតាំងបង្ហាញរថយន្តយើងដើម្បីមើលរថយន្តKona ដោយផ្ទាល់។

At Hyundai Cambodia, we are all so happy that the #KONA is out, and it was such a privilege to have 1TOP and 4NIX with us to sing a wonderful performance at Aeon Sen Sok.
If you didn’t have time to come, don’t worry! Send us a message and come check the Kona at our Showroom! 
097 755 8133

Leave a Reply

Your email address will not be published.