ក្រុម​ហ៊ុន​ហ៊ី​យ៉ាន់​ដាយបានរៀបចំកម្ម​វិធី​បើកបរសាកល្បងនៅ​ឯ​កោះ​ពេជ្រ

កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​សប្តាហ៍​មុន យើងមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការស្វាគមន៍អតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី Hyundai Test Drive ប្រចាំ​ខែរបស់យើង។ យើងបានផ្តល់​ឱកាសឲ្យ​អតិថិជនដើម្បី​បើកបរសាកល្បងនូវរថយន្តម៉ូឌែលចុងក្រោយដូចជា Santa Fe 2018 Tucson 2019 និង H-1 2019។ អតិថិជនរបស់យើងក៏មានពេលវេលា​ប្រឹក្សា​យោបល់អំពីលក្ខណៈពិសេស​នៃ​រថយន្ត ក៏ដូចជា​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ផងដែរ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍​ក្នុង​កម្មវិធី​បើកបរ​សាកល្បង​នេះ​សូមទាក់ទងមក​យើងខ្ញុំ 097 755 8133។

Last Saturday, we were pleased to welcome our customers at our usual Hyundai Test Drive session. It gave them the opportunity to test drive the Santa Fe 2018​, Tucson 2019 and the H-1 2019. Each customers got the opportunity to discuss with our staff about technical aspects and safety. If you want to participate to our next Test Drive sessions, get in touch and join us for another great Hyundai day! 097 755 8133