ក្រុម​ហ៊ុន​ហ៊ី​យ៉ាន់​ដាយ​តាំងបង្ហាញ​រថយន្តនៅ​ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល​សែន​សុខ

ក្រុមហ៊ុនហ៊ីយ៉ាន់ដាយយើងខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានមកទស្សនានិងទិញរថយន្ដហ៊ីយ៉ាន់យកទៅប្រើប្រាស់ ក្នុងកំឡុងពេលនៃការតាំងបង្ហាញរថយន្ដហ៊ីយ៉ាន់ដាយនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លសែនសុខយ៉ាងច្រើនកុះករ កាលពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨កន្លងមក។
ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងពីការតាំងបង្ហាញរថយន្ដស៊េរីទំនើបរបស់ហ៊ីយ៉ាន់ លើកក្រោយៗនៅលើទំព័រហ្វេស​ប៊ុកយើងជាបន្តទៀត។

Hyundai Camko Motor would like to thank you very much to all customers who come to visit and bought Hyundai car during Hyundai Roadshow at Aeon Mall Sen Sok, 20 – 22 July, 2018. We will continuously announce our next roadshow event on our Facebook page.