កាលពីម្សិលមិញក្រុមហ៊ុនហ៊ីយ៉ាន់ដាយ បានសម្ពោធជាផ្លូវការនូវរថយន្ត SUV 7 កៅអី ជំនាន់ទី4 នៅសណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារី។

កាលពីម្សិលមិញក្រុមហ៊ុនហ៊ីយ៉ាន់ដាយ បានសម្ពោធជាផ្លូវការនូវរថយន្ត SUV 7 កៅអី ជំនាន់ទី4 នៅសណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារី។ អតិថិជនទាំងអស់សម្តែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះរូបរាងដ៏ស្រស់សង្ហានៃរថយន្ត Santa Fe 2019 និងពេញចិត្តចំពោះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗចុងក្រោយ ដែលផ្តល់សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងផាសុកភាពដល់អ្នកបើកបរ។
អ្នកជំនាញរថយន្តហ៊ីយ៉ាន់ដាយយើងក៏បានធ្វើបទបង្ហាញពី Option ថ្មីៗមានប្រយោជន៍ ដែលមានបំពាក់លើរថយន្ត Santa Fe 2019 ជំនាន់ទី4នេះ ជូនអតិថិជនផងដែរ។ សូមអតិថិជនទាំងអស់អញ្ជើញមកកាន់ Showroom យើងនៅជាប់សណ្ឋាគារភ្នំពេញ ដើម្បីពិនិត្យរថយន្តនិងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីបុគ្គលិកផ្នែកលក់។