កម្មវិធី​តាំងបង្ហាញ​រថយន្ត​និងការប្រកួតE-Sport នៅ​ផ្សារទំនើបអ៊ីអន

កាលពី​សប្តាហ៍​មុន យើងបានរៀបចំការប្រកួតលេងហ្គេមបាល់ទាត់ FIFA World Cup 2018 លើម៉ាស៊ីន​ PS4  នៅ​ឯ​ផ្សារ​ទំនើប Aeon Mall 1 ដែលមានបេក្ខជន ៦៤ រូបចូលរួមប្រកួតប្រជែងទាំង២ប្រភេទ ប្រកួតគឺ ប្រកួត លក្ខណៈ​១ទល់១ និង២ទល់២។ បេក្ខជនទាំងអស់មិនត្រឹមតែបានស្វែងយល់ពីរថយន្តរបស់យើង (Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe, H-1) ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានឱកាសលេងហ្គេម​លើអេក្រង់យក្សទៀតផង។

សូមអបអរសាទរ​ចំពោះបេក្ខជនជ័យលាភីគឺលោក Robin Roy សម្រាប់ការប្រកួត ១ទល់១ និងលោក Kim Raty & លោក Robin Roy សម្រាប់ការប្រកួត ២ទល់២។

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាមួយក្រុម​គ្រួសារ Hyundai សូមទាក់ទងមក​យើង 097 755 8133

Last week-end, we organized the first Hyundai Fifa 2018 Playstation 4 Tournament in Aeon Mall 1 where more than 64 participants competed in 2 competitions: single and double! Not only players had the opportunity to discover our fleet (Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe, H-1) but they also had the opportunity to play on the largest screen ever installed in Aeon Mall!

Congratulations to the winner Robin Roy in the Single tournament, and to Kim Raty & Robin Roy winners of the Double tournament!

If you also want to join our great Hyundai Family, get in touch with us!

097 755 8133

 

កម្មវិធី​តាំងបង្ហាញ​រថយន្ត​និងការប្រកួតE-Sport នៅ​ផ្សារទំនើបអ៊ីអន

 

កាលពី​សប្តាហ៍​មុន យើងបានរៀបចំការប្រកួតលេងហ្គេមបាល់ទាត់ FIFA World Cup 2018 លើម៉ាស៊ីន​ PS4  នៅ​ឯ​ផ្សារ​ទំនើប Aeon Mall 1 ដែលមានបេក្ខជន ៦៤ រូបចូលរួមប្រកួតប្រជែងទាំង២ប្រភេទ ប្រកួតគឺ ប្រកួត លក្ខណៈ​១ទល់១ និង២ទល់២។ បេក្ខជនទាំងអស់មិនត្រឹមតែបានស្វែងយល់ពីរថយន្តរបស់យើង (Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe, H-1) ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានឱកាសលេងហ្គេម​លើអេក្រង់យក្សទៀតផង។

សូមអបអរសាទរ​ចំពោះបេក្ខជនជ័យលាភីគឺលោក Robin Roy សម្រាប់ការប្រកួត ១ទល់១ និងលោក Kim Raty & លោក Robin Roy សម្រាប់ការប្រកួត ២ទល់២។

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាមួយក្រុម​គ្រួសារ Hyundai សូមទាក់ទងមក​យើង 097 755 8133

Last week-end, we organized the first Hyundai Fifa 2018 Playstation 4 Tournament in Aeon Mall 1 where more than 64 participants competed in 2 competitions: single and double! Not only players had the opportunity to discover our fleet (Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe, H-1) but they also had the opportunity to play on the largest screen ever installed in Aeon Mall!

Congratulations to the winner Robin Roy in the Single tournament, and to Kim Raty & Robin Roy winners of the Double tournament!

If you also want to join our great Hyundai Family, get in touch with us!

097 755 8133