កម្មវិធីបើកបរសាកល្បងនៅ Garden City Resort

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុន យើងមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការស្វាគមន៍អតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី Hyundai Test Drive ប្រចាំខែរបស់យើង ដែលបានធ្វើឡើងនៅ Garden City Resort។ យើងបានផ្តល់ឱកាសឲ្យអតិថិជនដើម្បីបើកបរសាកល្បងនូវរថយន្តម៉ូឌែលចុងក្រោយដូចជា Tucson 2019 និង H-1 2019។ ក្នុងពិធីនោះផងដែរ យើងក៏បានតាំងបង្ហាញ រថយន្ត H350 ប្រភេទ១៧កៅអី ដែលទើបតែមកដល់ថ្មីផងដែរ។ អតិថិជនរបស់យើងក៏មានពេលវេលាប្រឹក្សាយោបល់អំពីលក្ខណៈពិសេសនៃរថយន្ត ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផងដែរ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីបើកបរសាកល្បងនេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ 097 755 8133។ 

Last Saturday, we were pleased to welcome our customers at our usual Hyundai Test Drive session at Garden City Resort. It gave them the opportunity to test drive the Tucson 2019 and the H-1 2019 and have a look of new arrival mini-bus H350. Each customer got the opportunity to discuss with our staff about technical aspects and safety. If you want to participate to our next Test Drive sessions, get in touch and join us for another great Hyundai day! 097 755 8133