អ្នកសំអាត

ទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ៗរបស់មុខតំណែង

– បោសសំអាត កន្លែងតាំងរថយន្ត អោយស្អាត និងមានអនាម័យ

តម្រូវការបទពិសោធន៍

– ភេទស្រី (អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៣០ឆ្នាំ)

– មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ

– មានកាយសម្បទានរឹងមាំ និងមានស្មារតីប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

– រួសរាយ និងមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងក្រុមការងារ

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត

– ច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ (១៨ ថ្ងៃ / ឆ្នាំ)

– ច្បាប់ឈប់បុណ្យជាតិ

– គ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនទូទាំងពិភពលោក (២៤ / ម៉ោង)

– ធានារ៉ាប់រងសុខភាពបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (NSSF)

– កម្មវិធីថែទាំបុគ្គលិក

ព័ត៌មានស្តីអំពីការដាក់ពាក្យធ្វើការ

បេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបតាមរយៈអ៊ីម៉ែលដូចខាងក្រោមឬទំនាក់ទំនងមកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលំអិតបន្ថែម

– នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស: នាយកដ្ឋាន(ភ្នំពេញ)

– លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៣ ៧១ ៩១ ៧៤

– អ៊ីមែល: recruit@camko-motor.com

– សាខា ស៊ីធីស្ត័រ ៖ លោក ជឺន សុខឃី

– ទូរស័ព្ទ៖ ០៩៣​ ៩៤៥ ៦៥៦

អាស័យដ្ឋាន៖ ស្ថិតនៅអគារតាំងរបង្ហាញរថយន្ត សាខា ស៊ីធីស្ត័រ (ជិតបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរ ច្បាអំពៅ)