នេះជារូបភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលបានថតកាលពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ ១១ ខែតុលា ក្នុងកម្មវិធីដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្ត Hyundai នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លសែនសុខ ហើយយើងក៏បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងលើកម្មវីធីប្រម៉ូសិន ULTIMATE DEAL (រំលោះរថយន្តថ្មី ដោយមិនចាំបាច់មានប្រាក់កក់)។🎉

 

 

Another successful roadshow event by Hyundai Cambodia.

To all our valued guests and loyal customers who dropped by at our event, thank you for celebrating with us the first wave of The ULTIMATE DEAL! 🎉

Here are some awesome photos taken last October 9 to 11 at Aeon Mall Sen Sok City! 🤩

☎️CALL US:  010 755 133 | 097 755 8133

Visit our nearest showroom:

📍Moniving Showroom – https://bit.ly/30nBWxG

📍City Store Branch – https://bit.ly/3giYGEm

📍Siem Reap Branch – https://bit.ly/30nBWxG

Leave a Reply

Your email address will not be published.