ក្រុម​ហ៊ុន​ហ៊ី​យ៉ាន់​ដាយយើងខ្ញុំ​ នឹងធ្វើការតាំង​បង្ហាញ​រថយន្ត​នៅ​ផ្សារទំនើប​អ៊ី​អន​ម៉ល រៀងរាល់​ខែ

ក្រុម​ហ៊ុន​ហ៊ី​យ៉ាន់​ដាយ សូមថ្លែង​អំណរគុណ ចំពោះ​អតិថិជន​ដែល​តែង​តែ​គាំ​ទ្រ និងជឿទុកចិត្តលើ​រថយន្ត​ហ៊ី​យ៉ាន់​ដាយ​ថ្មី យកទៅប្រើប្រាស់។ តាម​រយៈ​ការ​គាំទ្រ​នេះ ក្រុម​ហ៊ុន​ហ៊ី​យ៉ាន់​ដាយយើងខ្ញុំ​ នឹងធ្វើការតាំង​បង្ហាញ​រថយន្ត​នៅ​ផ្សារទំនើប​អ៊ី​អន​ម៉ល រៀងរាល់​ខែ ដើម្បី​បង្ហាញ​ជូន​បងប្អូន អតិថិជន​ទាំងអស់បានទស្សនា​ដោយ​ផ្ទាល់ នូវ​រថយន្ត​ហ៊ី​យ៉ាន់​ដាយ​ជាមួយ​នឹងការ​ឌី​ហ្សាញ​បែបទំនើប ទាន់​សម័យ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ចុងក្រោយ។ លើស​ពីនេះ​ទៅទៀត ក្រុម​ហ៊ុន​ក៏មាន​កម្មវិធី​រីករាយ​ប្លែកៗ​ជាច្រើន ក្នុង​កំឡុងពេលតាំង​បង្ហាញ​រថយន្ត​នេះផងដែរ។
http://camko-motor.com

Comments

comments